Sponzori


Ďakujeme mestu Michalovce za poskytnutie finančného príspevku - dotácie na realizáciu projektu "Doplnenie krojových súčiastok" pre Folklórny súbor Jurošík.

Ďakujeme