Sponzori

Ďakujeme mestu Michalovce za poskytnutie finančného príspevku - dotácie na realizáciu projektu
"Nahrávanie CD nosiča Folklórneho súboru Jurošík".

Ďakujeme

   

Projekt "Doplnenie krojovej a kostýmovej výbavy pre FS Jurošík"  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Ďakujeme