Talentové skúšky

O štúdium v tanečnom odbore sa môžu uchádzať deti od 5 rokov. O štúdium v hudobnom odbore sa môžu uchádzať deti od 6 rokov. Na posúdenie študijných predpokladov sa konajú talentové skúšky.

Termín talentových skúšok:

21. až 22. júna 2023 od 16.00 hod. do 18.00 hod.

Požiadavky:

Hudobný odbor: hudobný sluch, rytmické cítenie, spev ľudovej alebo detskej piesne.

Tanečný odbor: hudobné a pohybové schopnosti, telesná spôsobilosť, rytmické cítenie, spev ľudovej alebo detskej piesne.