Organizácia školského roka 2019/2020

a.) Nový školský rok 2019/2020 sa začína 1.septembra 2019.
     Školské vyučovanie sa v prvom polroku začína 2.septembra 2019 (pondelok) a končí 31. januára 2020 (piatok).
b.) Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (pondelok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).


Termíny školských prázdnin:

Jesenné prázdniny : 30. október 2019 - 31. október 2019
Začiatok vyučovania po prázdninách: 4. november 2019 (pondelok)
Vianočné prázdniny: 23. december 2019 - 7. január 2020
Začiatok vyučovania po prázdninách: 8. január 2019 (streda)
Polročné prázdniny: 3. február 2020 (pondelok)
Začiatok vyučovania po prázdninách: 4. február 2020 (utorok)
Jarné prázdniny: 2. marec 2020 - 6. marec 2020
Začiatok vyučovania po prázdninách: 9. marec 2020 (pondelok)
Veľkonočné prázdniny: 9. apríl 2020 - 14. apríl 2020
Začiatok vyučovania po prázdninách: 15. apríl 2020 (streda)
Letné prázdniny: 1. júl 2020 - 31.august 2020
Začiatok vyučovania po prázdninách: 2. september 2020 (streda)